Badge

Small representation of Recognition

Download & Share Badge Use in email signature, on webpage or CV

SCAN TO VERIFY

Consid - MOST ATTRACTIVE EMPLOYERS

Issued by Universum

Sveriges Bästa Arbetsgivare, Grattis!

Den årliga undersökningen som mäter arbetsgivares interna Employer Brand – genomförs bland ett företags egna medarbetare och avslöjar hur de bedömer sin nuvarande arbetsgivare.

Rankingen över Sveriges Bästa Arbetsgivare används av många organisationer som en viktig måttstock för hur väl de lyckas leva upp till sina medarbetares förväntningar och därmed behålla sin konkurrenskraft i framtiden.

Consid har blivit rankad som #1 på listan utav Svergies Bästa Arbetsgivare 2021.