You are a true success when you help others succeed.
SCAN TO VERIFY

Centigo - MOST ATTRACTIVE EMPLOYERS

Issued by Universum

Sveriges Bästa Arbetsgivare, Grattis!

Den årliga undersökningen som mäter arbetsgivares interna Employer Brand – genomförs bland ett företags egna medarbetare och avslöjar hur de bedömer sin nuvarande arbetsgivare.

Rankingen över Sveriges Bästa Arbetsgivare används av många organisationer som en viktig måttstock för hur väl de lyckas leva upp till sina medarbetares förväntningar och därmed behålla sin konkurrenskraft i framtiden.

Centigo har blivit rankad som #6 på listan utav Svergies Bästa Arbetsgivare 2023.

Download & Print Recognition